Σήμερα ο Γιούνκερ στην Ολομέλεια ΕΚ για την Κατάσταση της Ένωσης

Click For Larger Image & Read More
Σήμερα ο Γιούνκερ στην Ολομέλεια ΕΚ για την...
 © Sigma 2018

Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους δέκα τομείς προτεραιότητας που ο ίδιος έθεσε και ο σχεδιασμός... ...


Σήμερα ο Γιούνκερ στην Ολομέλεια ΕΚ για την Κατάσταση της Ένωσης


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος