Νέες διατάξεις για προσωπικό και φοιτητές από τρίτες χώρες

Click For Larger Image & Read More
Νέες διατάξεις για προσωπικό και φοιτητές από...
 © Politis 2018
Η Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε χθες τη συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο επιχειρεί την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/801. ...


Νέες διατάξεις για προσωπικό και φοιτητές από τρίτες χώρες


The contents of this article including any associated images are © Politis 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος