Νέα νομοθεσία για τα ιδιωτικά φροντιστήρια

Click For Larger Image & Read More
Νέα νομοθεσία για τα ιδιωτικά φροντιστήρια
 © Haravgi 2019
Έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η νέα νομοθεσία για Ίδρυση και Λειτουργία των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, σύμφωνα με την Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο  περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018 έχει αναρτηθεί […] ...


Νέα νομοθεσία για τα ιδιωτικά φροντιστήρια


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος