Μαρτυρία.:«Στη ΣΚΤ δεν πληρώνονταν λογαριασμοί για 1 χρόνο»

Click For Larger Image & Read More
Μαρτυρία.:«Στη ΣΚΤ δεν πληρώνονταν λογαριασμοί...
 © offsite 2019
Η αδυναμία εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων στα πέντε χρόνια,  (περίοδο που περιέλαβε η PIMCO στις παραδοχές της για να υπολογίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), η μη παρακολούθηση των λογαριασμών, , αλλά και οι υποσχέσεις ότι δεν θα γίνουν εκποιήσεις, ήταν μεταξύ άλλων οι αιτίες για αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών του Συνεργατισμού πέραν των υπολογισμών της PIMCO. Aυτά λέχθηκαν σήμερα Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018  ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού από την πρώην Λειτουργό της Κεντρικής Τράπεζας Αργυρώ... ...


Μαρτυρία.:«Στη ΣΚΤ δεν πληρώνονταν λογαριασμοί για 1 χρόνο»


The contents of this article including any associated images are © offsite 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος