Συντεχνίες ΡΙΚ: Ίσως δυναμικά μέτρα στον τερματισμό διαφημίσεων

Click For Larger Image & Read More
Συντεχνίες ΡΙΚ: Ίσως δυναμικά μέτρα στον...
 © offsite 2019
Εντονα αντιτίθενται οι συντεχνίες του ΡΙΚ (ΕΥΡΙΚ, ΣΥΤΥΡΙΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και Συντεχνία Διευθυντικού Προσωπικού–ΣΥΔΙΠΡΟ) στην απόφαση τερματισμού των διαφημίσεων και επεξεργάζονται δυναμικά μέτρα.

Κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών που εκδόθηκε μετά από κοινή σύσκεψη τους αναφέρει ότι αποφασίστηκε οι Συντεχνίες να εκφράσουν με τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή τους στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατάργηση των διαφημίσεων στο ΡΙΚ.   Σημειώνουν ότι «ουδέποτε ενημερώθηκαν, εξέφρασαν άποψη ή συμφώνησαν σε πρόταση για τερματισμό της μετάδοσης εμπορικών διαφημίσεων από το ΡΙΚ και... ...


Συντεχνίες ΡΙΚ: Ίσως δυναμικά μέτρα στον τερματισμό διαφημίσεων


The contents of this article including any associated images are © offsite 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος