Θανάσιμες επιλογές

Click For Larger Image & Read More
Θανάσιμες επιλογές
 © simerini 2019

Αποτελεί κατάντια το γεγονός ότι 44 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία του 1974 γίνονται συζητήσεις στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο, δημοσίως ή κρυφίως, ως προς τη λύση του Κυπριακού, μεταξύ δύο κάκιστων επιλογών. Είτε μια ελλειμματική λύση που θα υπολείπεται βασικών κανόνων του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου είτε «λύση δύο κρατών». Και, βεβαίως, σε θέματα εθνικής επιβίωσης, δεν μπορεί να ισχύει «το μη χείρον βέλτιστον». Γιατί και τα δύο σενάρια οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Στη μη βιωσιμότητα της λύσης, σε νέα δεινά και σε προφανείς κινδύνους, τόσο για τη διατήρηση της κρατικής οντότητας της... ...


Θανάσιμες επιλογές


The contents of this article including any associated images are © simerini 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος