Οι Moody΄s για Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα

Click For Larger Image & Read More
Οι Moody΄s για Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και...
 © RIK 2018
Ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s αναβαθμίζει και στη συνέχεια θα αποσύρει τις αξιολογήσεις για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), ενώ διατηρεί την αναθεώρηση για αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Ελληνικής Τράπεζας.

Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου είναι αποτέλεσμα της απόσυρσης της τραπεζικής άδειας της ΣΚΤ και την ολοκλήρωση της μεταφοράς των υγιεινών περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων πελατών στην Ελληνική Τράπεζα. Ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s αναβαθμίζει και στη συνέχεια θα αποσύρει τις αξιολογήσεις για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), ενώ διατηρεί την... ...


Οι Moody΄s για Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα


The contents of this article including any associated images are © RIK 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος