Στήριξη σε θέματα εξαρτήσεων μέσω της νέας τηλεφωνικής γραμμής 1402

Click For Larger Image & Read More
Στήριξη σε θέματα εξαρτήσεων μέσω της νέας...
 © RIK 2019
Την έναρξη λειτουργίας της τηλεφωνικής Γραμμής 1402, με στόχο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης, στήριξης και κινητοποίησης, διαχείρισης κρίσης, διασύνδεσης και παραπομπής σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα υπηρεσιών για το θέμα της χρήσης και της εξάρτησης, ανακοίνωσε η Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).

Η γραμμή απευθύνεται τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και σε άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα σχετιζόμενα με τη χρήση. Η τηλεφωνική γραμμή 1402, μέσω της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας που θα παρέχει, αναμένεται να αυξήσει την πρόσβαση όλων των επηρεαζόμενων από την... ...


Στήριξη σε θέματα εξαρτήσεων μέσω της νέας τηλεφωνικής γραμμής 1402


The contents of this article including any associated images are © RIK 2019

  • Click To Learn More

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click To Learn More
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος