ΡΙΚ : Καμία κακοδιαχείριση στο Ταμείο Συντάξεων

Click For Larger Image & Read More
ΡΙΚ : Καμία κακοδιαχείριση στο Ταμείο Συντάξεων
 © RIK 2018
To ΡΙΚ σε σχέση με το θέμα του Ταμείου Συντάξεων, όπως αυτό έχει προκύψει από τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών αναφέρει:

1. Το έλλειμμα που αναφέρεται είναι αναλογιστικό. Το κυριότερο πρόβλημα του ταμείου ήταν η ανεπαρκής χρηματοδότηση του κυρίως την περίοδο προ του 2013, αφού τα ποσά που εγκρίνονταν στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Ιδρύματος ήταν κατά μέσον όρο, πολύ χαμηλότερα από τις πραγματικές οφειλές. 2. Ο Εσωτερικός ΄Ελεγχος του ΡΙΚ μετά από οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ έκανε... ...


ΡΙΚ : Καμία κακοδιαχείριση στο Ταμείο Συντάξεων


The contents of this article including any associated images are © RIK 2018

  • Click For Latest Deals

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For Latest Deals
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος