Πίσω στον ιδιοκτήτη της η Χονδρική Αγορά Πάφου

Click For Larger Image & Read More
Πίσω στον ιδιοκτήτη της η Χονδρική Αγορά Πάφου
 © Φιλελεύθερος 2019
Ο Δήμος Πάφου υποχρεώνεται, με δικαστική απόφαση, να επιστρέψει ένα μεγάλο μέρος του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε το 1991 με σκοπό τη δημιουργία της Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς. Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδόθηκε την Τρίτη.

Κάνοντας δεκτή την προσφυγή του προσώπου που ήταν ιδιοκτήτης του ακινήτου πριν την απαλλοτρίωση, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι εδώ και πολλά χρόνια ο δήμος κατακρατούσε παράνομα μέρος του ακινήτου που αφορούσε τη β’ φάση του έργου η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το διάταγμα απαλλοτρίωσης δημοσιεύτηκε το 1991. Ο ιδιοκτήτης του... ...


Πίσω στον ιδιοκτήτη της η Χονδρική Αγορά Πάφου


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος