Καθυστερεί ο ύφαλος Χρυσοχούς

Click For Larger Image & Read More
Καθυστερεί ο ύφαλος Χρυσοχούς
 © Φιλελεύθερος 2019
Παρά τη λύση που δόθηκε στις διχογνωμίες και ενστάσεις που προέκυψαν για το θέμα της κατασκευής του τεχνητού υφάλου στη θάλασσα της Χρυσοχούς και παρά το ότι ουσιαστικά όλα πλέον έχουν διευθετηθεί για την προώθηση του τεχνητού υφάλου Χρυσοχούς, οι διαδικασίες προχωρούν με πολύ αργό ρυθμό.

Φορείς του διαμερίσματος εκφράζουν ανησυχίες και δυσφορία για την καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι είναι αδικαιολόγητη από τη στιγμή που έχει πλέον οριστικοποιηθεί ότι ο ύφαλος θα κατασκευασθεί από την περιοχή των αποθηκών στο Λατσί μέχρι και το ύψος του ξενοδοχείο Άνασσα. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για μια... ...


Καθυστερεί ο ύφαλος Χρυσοχούς


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος