Έργο πνοής για τη Δυτική Λεμεσό

Click For Larger Image & Read More
Έργο πνοής για τη Δυτική Λεμεσό
 © Φιλελεύθερος 2019
Το έργο της ανάπλασης της οδού Μισιαούλη & Καβάζογλου και της οδού Γιλτίζ αποτελεί το ένα από τα βασικότερα έργα που περιλαμβάνει η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης η οποία εκπονήθηκε το 2015 και αφορούσε προτάσεις αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη δυτική περιοχή του κέντρου πόλης.

Η ανάπλαση της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου είναι ένα από μια σειρά έργων €22 εκατ., τα οποία έχουν εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»... ...


Έργο πνοής για τη Δυτική Λεμεσό


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click To Learn More

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click To Learn More
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος