Αφ’ ενός, αφ’ ετέρου κι επί τ’ αυτά…

Click For Larger Image & Read More
Αφ’ ενός, αφ’ ετέρου κι επί τ’ αυτά…
 © simerini 2019

Α Φ ’ Ε Ν Ο Σ απολαμβάνουμε βεβαίως όσα στον συλλογικό βίο υπάρχουν εκ του γεγονότος ότι διασώζεται εισέτι εις χείρας των Ελλήνων η κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας:

- ΔΙΑΣΩΘΕΙΣΑ έναντι της ένοπλης Τουρκανταρσίας 1963-1964.

- ΔΙΑΣΩΘΕΙΣΑ έναντι του Χουντικού Πραξικοπήματος της 15.7.1974 και της Τουρκικής Εισβολής 20 Ιουλίου - 16 Αυγούστου 1974.

- ΔΙΑΣΩΘΕΙΣΑ , έστω και με σκλαβωθέντα από τον Αττίλα, επί 44 χρόνια τα βόρεια εδάφη της επικράτειάς της, έναντι των διαδοχικών «σχεδίων λύσης»:

- Κύρια επιδίωξη των οποίων υπήρξε να καταστήσουν... ...


Αφ’ ενός, αφ’ ετέρου κι επί τ’ αυτά…


The contents of this article including any associated images are © simerini 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος