Οκτώ Και Πεντήκοντα Ελευθερίης Γλιχόμενοι

Click For Larger Image & Read More
Οκτώ Και Πεντήκοντα Ελευθερίης Γλιχόμενοι
 © simerini 2018

Στην είσοδο της Ευρύχου περίβλεπτον

των Ηρώων του 256 Τάγματος Πεζικού:

Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο Ν αΐδιον,

αειθαλούς μνήμης ευκλεών,

Οκτώ και Πεντήκοντα,

τοις εναντίοις πεζομαχούντων,

αρίστων γενομένων.

Ελευθερίης γλιχόμενοι,

παρά δύναμιν τολμηταί

και παρά γνώμην κινδυνευταί

και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες,

όπλοις στοιχηθέντες αλλήλοις

και ού φεισόμενοι της ζωής αυτών,

το εύδαιμον το ελεύθερον,

το δε ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες,

πάντων Ελλήνων αγλάισμα γεγόνασι:

Α Ν Θ Υ Π Ο Λ Ο Χ Α Γ Ο Ι:

1) Μπιτσάκης... ...


Οκτώ Και Πεντήκοντα Ελευθερίης Γλιχόμενοι


The contents of this article including any associated images are © simerini 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος