Αποφράδα 20η Ιουλίου, αλλ’ όμως: Αντίσταση

Click For Larger Image & Read More
Αποφράδα 20η Ιουλίου, αλλ’ όμως: Αντίσταση
 © simerini 2019

Α Π Ο Φ Ρ Α Δ Α  των Πανελλήνων 20η Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, ημέρα Σάββατο. Τηρουμένων των αναλογιών:

- Ίδια και χειρότερη από την αποφράδα Τρίτη 29η Μαΐου 1453 στην Κωνσταντινούπολη.

- Ίδια και χειρότερη από την αποφράδα Σάββατο 27 Αυγούστου 1922 στη Σμύρνη.

Το «ίδια», συζητήσιμο.

Το «χειρότερη», αναντίρρητο.

Δ Ι Ο Τ Ι , προφανώς, από το 1453 έως το 1974 και ξανά και πάλιν από το 1922 έως το 1974 θα έπρεπε να ισχύσει, μα, αλίμονο, δεν ίσχυσε καθόλου, εκείνο που έγραψε - δυστυχώς μετά την Καταστροφή του 1974 - ο ποιητής μας Κυριάκος... ...


Αποφράδα 20η Ιουλίου,  αλλ’ όμως: Αντίσταση


The contents of this article including any associated images are © simerini 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος