Γλωσσάρι και Απορριπτισμός

Click For Larger Image & Read More
Γλωσσάρι και Απορριπτισμός
 © simerini 2019

Υ Π Η Ρ Ξ Ε  και το επιχείρημα ότι, η εναντίωση στο επινοηθέν «γλωσσάρι» αποτελεί άλλη μία έκφανση της γενικότερης, βαθύτερης και διαχρονικότερης εναντίωσης στη «λύση» του Κυπριακού. Δεν είναι αβάσιμο το επιχείρημα:

- ΠΡΑΓΜΑΤΙ συνιστά επί της ουσίας των πραγμάτων, των γεγονότων, των εννοιών και, συνεπώς, επί της ουσίας των λέξεων, την αντίθεση (τον Απορριπτισμό) της πλειονότητας του κυπριακού λαού στη συγκεκριμένη «λύση»:

- ΤΗΝ ΕΝΤΕΛΩΣ και σαφώς προσδιορισμένου - κατ’ επανάληψιν - περιεχομένου «λύση», Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως κατάφεραν να την επιβάλουν οι... ...


Γλωσσάρι και  Απορριπτισμός


The contents of this article including any associated images are © simerini 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος