Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις για πίνακα διορισίμων

Click For Larger Image & Read More
Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις για πίνακα...
 © offsite 2019
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υπενθυμίζει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒB(7) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2018, ότι  κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διορισίμων, με  συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση».   Ως εκ των πιο πάνω, οποιεσδήποτε αιτήσεις/δηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και οποιαδήποτε... ...


Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις για πίνακα διορισίμων


The contents of this article including any associated images are © offsite 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος