Ανεπάρκειες στην προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Click For Larger Image & Read More
Ανεπάρκειες στην προστασία των θαλάσσιων...
 © offsite 2021
Τις αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ανέδειξε ο έλεγχος που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο συντονισμένου ελέγχου με τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα άλλων έξι Ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός του ελέγχου ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των δράσεων των κυβερνητικών φορέων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Υπηρεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί ότι για το 65% των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντώνται στην Κύπρο απαιτείται ο καθορισμός πρόσθετων περιοχών «Natura 2000» ώστε το Δίκτυο... ...


Ανεπάρκειες στην προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών


The contents of this article including any associated images are © offsite 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος