Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Click For Larger Image & Read More
Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία...
 © Newsbomb 2019

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών V.M. DEVELOPING LIMITED διοικητικό... ...


Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών


The contents of this article including any associated images are © Newsbomb 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος