Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Click For Larger Image & Read More
Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία...
 © Haravgi 2019
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών V.M. DEVELOPING LIMITED διοικητικό πρόστιμο ύψους €200.000 για παράβαση του περί των ...


Επιβολή προστίμου €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος