Κοινή δράση για προστασία πολιτών από fake news βία και εγκληματικότητα

Click For Larger Image & Read More
Κοινή δράση για προστασία πολιτών από fake news...
 © Haravgi 2018
Με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για ανάληψης κοινής για την αύξηση της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα ημερίδα ...


Κοινή δράση για προστασία πολιτών από fake news βία και εγκληματικότητα


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος