Νέα βιομηχανική πολιτική πριν από το καλοκαίρι

Click For Larger Image & Read More
Νέα βιομηχανική πολιτική πριν από το καλοκαίρι
 © Politis 2019
Στόχος ο διπλασιασμός της συνεισφοράς στο ΑΕΠ μέχρι το 2030. Η υλοποίηση της νέας βιομηχανικής πολιτικής διαμορφώνεται γύρω από 7 βασικούς πυλώνες. ...


Νέα βιομηχανική πολιτική πριν από το καλοκαίρι


The contents of this article including any associated images are © Politis 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος