Αναστολή λειτουργίας ΚΕΠΕΥ και ανάκληση τραπεζικής άδειας

Click For Larger Image & Read More
Αναστολή λειτουργίας ΚΕΠΕΥ και ανάκληση...
 © Φιλελεύθερος 2019
Λευκωσία: Την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Pegase Capital ανέστειλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την ανάκληση της άδειας της JSC Trasta Komercbanka, αναδημοσιεύοντας την απόφαση της αρμόδιας Αρχής της Λετονίας. Αναφέρεται ότι η ΕΚΤ ενέκρινε την απόφαση για ανάκληση της άδειας ενόψει του γεγονότος ότι η Τράπεζα είχε διαπράξει σοβαρές και συνεχείς παραβιάσεις των κανονιστικών απαιτήσεων σε αρκετούς τομείς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ΚΕΠΕΥ Pegase Capital υφίστανται υπόνοιες ότι δεν συμμορφώθηκε με πρόνοιες του... ...


Αναστολή λειτουργίας ΚΕΠΕΥ και ανάκληση τραπεζικής άδειας


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος