Σκάνδαλο με ιατρικά απόβλητα στην Κοφίνου

Click For Larger Image & Read More
Σκάνδαλο με ιατρικά απόβλητα στην Κοφίνου
 © Politis 2018
ε έλεγχο του Τμήματος Περιβάλλοντος προχθές στις εγκαταστάσεις στην Κοφίνου της εταιρείας Vouros βρέθηκαν ιατρικά απόβλητα δέκα ημερών εκτεθειμένα. ...


  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος