Σκάνδαλο με ιατρικά απόβλητα στην Κοφίνου

Click For Larger Image & Read More
Σκάνδαλο με ιατρικά απόβλητα στην Κοφίνου
 © Politis 2018
ε έλεγχο του Τμήματος Περιβάλλοντος προχθές στις εγκαταστάσεις στην Κοφίνου της εταιρείας Vouros βρέθηκαν ιατρικά απόβλητα δέκα ημερών εκτεθειμένα. ...


Σκάνδαλο με ιατρικά απόβλητα στην Κοφίνου


The contents of this article including any associated images are © Politis 2018

  • Click To Learn More

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click To Learn More
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος