Πέγεια: Τα πλεονάσματα φέρνουν έργα το 2018

Click For Larger Image & Read More
Πέγεια: Τα πλεονάσματα φέρνουν έργα το 2018
 © Φιλελεύθερος 2018
Ο πλεονασματικός κατά μισό εκατομμύριο προυπολογισμός του Δήμου Πέγειας για το 2018, φέρνει έργα στη δημαρχούμενη περιοχή κατά το 2018. Αυτό ανέφερε στον «Φ» ο Δήμαρχος Πέγειας, Μαρίνος Λάμπρου, τονίζοντας ότι μεταξύ αυτών θα είναι και έργα που έχουν προγραμματισθεί και σχεδιασθεί εδώ και πολλά χρόνια και τα οποία ωστόσο παραμένουν μέχρι σήμερα επί χάρτου.

Ο προυπολογισμός του Δήμου, ανέφερε στο ο Δήμαρχος Πέγειας, προβλέπει έσοδα 6,5 εκατομμυρίων και έξοδα 6 εκατομμυρίων ευρώ. Λόγω του πλεονασματικού προυπολογισμού, είπε, ο Δήμος θα μπορέσει το νέο χρόνο να προωθήσει οκτώ έργα ενάμιση... ...


Πέγεια: Τα πλεονάσματα φέρνουν έργα το 2018


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος