1ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Click For Larger Image & Read More
1ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας
 © Sigma 2022
Ο 1ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας του με τον Όμιλο G.A.P. Vassilopoulos. 

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 με ένα όραμα να εξυπηρετήσει την εμπορική κοινότητα παρέχοντας αλληλένδετες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη σαν «One-Stop-Shop». Μέσα από συνεχή ανάπτυξη, ο Όμιλος σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 25 κορυφαίων οργανισμών στην Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς τωνLogistics, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διανομής, Merchandising, Γενικών Ασφαλειών, Ασφαλειών πιστώσεων, διαχείρισης Αεροδρομίων και... ...


1ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος