Ν. Υόρκη, Διεθνής Κοινότητα & η λιποταξία Αναστασιάδη

Click For Larger Image & Read More
Ν. Υόρκη, Διεθνής Κοινότητα & η...
 © simerini 2018

Κ Α Ι  ΒΕΒΑΙΩΣ το πρώτο και κυριότερο ερώτημα για την παρουσία και την αγόρευση του προέδρου Αναστασιάδη στην 72α Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είναι μόνο ένα:

- ΠΟΣΟ, άραγε, κατόρθωσε να εκθέσει την Τουρκία - Κατακτητή στη Διεθνή Κοινότητα;

Σ Τ Η Ν  «ΚΑΡΔΙΑ» της οργανωμένης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συνεδριάζουσας εκεί κατ’ έτος Διεθνούς Κοινότητας,

- ΠΟΣΟ κατάφερε, άραγε, να μεταστρέψει εναντίον της Τουρκίας - κράτους Επεκτατικού - Επιδρομικού - Κατακτητικού, τις γνώμες των άλλων κρατών-μελών του ΟΗΕ;

-... ...


Ν. Υόρκη, Διεθνής Κοινότητα & η λιποταξία Αναστασιάδη


The contents of this article including any associated images are © simerini 2018

  • Book Pirate Ship Cruise

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Book Pirate Ship Cruise
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος