Αριστερά στον εγκέφαλο: Το ημισφαίριο της γλώσσας

Click For Larger Image & Read More
Αριστερά στον εγκέφαλο: Το ημισφαίριο της γλώσσας
 © simerini 2018

Επικοινωνούμε ανταλλάζοντας μηνύματα. Επικοινωνούμε λεκτικά ανταλλάζοντας γλωσσικά μηνύματα—ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη μη λεκτική επικοινωνία (χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, στάση του σώματος). Στον κύκλο της επικοινωνίας, κατανοούμε τα γλωσσικά μηνύματα του συνομιλητή μας και παράγουμε γλωσσικά μηνύματα, τα οποία κατανοεί με τη σειρά του ο συνομιλητής μας. Ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε φθογγογλώσσες ή νοηματικές γλώσσες, τα μηνύματα αυτά είναι ηχητικά κύματα που προσλαμβάνουμε με την ακοή ή αλληλουχίες χειρομορφών που προσλαμβάνουμε με την όραση. Επομένως, διακρίνουμε ένα κοινό... ...


Αριστερά στον εγκέφαλο: Το ημισφαίριο της γλώσσας


The contents of this article including any associated images are © simerini 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος