Κοινή ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική

Click For Larger Image & Read More
Κοινή ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική
 © simerini 2018

ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΡΔΗΝ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΡΙΣΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Εφόσον ήρθησαν, πλέον, οι κοσμοθεωρητικές αντιθέσεις του παρελθόντος, ο χώρος της Ευρώπης επιτρέπει την προσδοκία σύσφιγξης σχέσεων συνεργασίας και εμπέδωσης πολιτικών προοπτικής για το μέλλον του ως ενιαίου ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά... ...


Κοινή ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική


The contents of this article including any associated images are © simerini 2018

  • Free Registration

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Free Registration
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος