10 προτάσεις για βιώσιμες μεταφορές στη Λευκωσία

Click For Larger Image & Read More
10 προτάσεις για βιώσιμες μεταφορές στη Λευκωσία
 © Φιλελεύθερος 2020
Η Κύπρος καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις όχι μόνο στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και παγκόσμια, όσον αφορά τον αριθμό και τη μαζική χρήση ιδιωτικών οχημάτων. Την ίδια ώρα στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ η Κύπρος διατηρεί την τελευταία θέση στη χρήση του ποδηλάτου, των δημόσιων μεταφορών και της διακίνησης με τα πόδια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο τομέας των μεταφορών στην Κύπρο αντιστοιχεί στο 50% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

 

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Λευκωσία την τελευταία πενταετία, εντούτοις μόλις το 2% των κατοίκων... ...


10 προτάσεις για βιώσιμες μεταφορές στη Λευκωσία


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click For Info

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For Info
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος