Χοιρολύματα στον ποταμό Οβκό από σπάσιμο δεξαμενής

Click For Larger Image & Read More
Χοιρολύματα στον ποταμό Οβκό από σπάσιμο δεξαμενής
 © Φιλελεύθερος 2020
Φράγμα που συγκρατούσε υγρά απόβλητα μεγάλων χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή του Παλιομετόχου υποχώρησε, με αποτέλεσμα τα χοιρολύματα να καταλήξουν μέσω του ποταμού Οβκού σε παρακείμενα χωράφια στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Γερολάκκου προς τα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος επρόκειτο για μια καινούργια μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας 1.500 κ.μ. αποβλήτων, η οποία ωστόσο ήταν εκτός προδιαγραφών. Όπως τονίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε επισημανθεί στον ιδιοκτήτη των δεξαμενών να μην χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που ήταν παράνομες. 

Μετά το περιστατικό ο ιδιοκτήτης... ...


Χοιρολύματα στον ποταμό Οβκό από σπάσιμο δεξαμενής


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος