Έλεγχος στα ταμεία για συμβάσεις λιμανιού Λεμεσού

Click For Larger Image & Read More
Έλεγχος στα ταμεία για συμβάσεις λιμανιού Λεμεσού
 © Φιλελεύθερος 2018
Μεθόδους πραγματικού ελέγχου εσόδων των τριών αναδόχων στο λιμάνι Λεμεσού, αλλά και το ευρύτερο θέμα ελέγχου εσόδων σε περιπτώσεις συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών από το κράτος σε ιδιώτες, με αντάλλαγμα ποσοστό του κύκλου εργασιών, συζήτησαν σε συνάντησή τους ο υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης και η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Άννα Χριστοφόρου Ζαβού. 

Μάλιστα, στο πλαίσιο που έθεσαν ο Υπουργός και η Έφορος, θα επεξεργαστούν μεθόδους τέτοιων ελέγχων σε κοινές τους συναντήσεις –η πρώτη εκ των οποίων πραγματοποιείται σήμερα– Ομάδα Έργου για την αποκρατικοποίηση των εμπορικών... ...


ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος