Αναβλήθηκε η διαδικασία στο Εκλογοδικείο Λεμεσού

Click For Larger Image & Read More
Αναβλήθηκε η διαδικασία στο Εκλογοδικείο Λεμεσού
 © Φιλελεύθερος 2018
Δεν έδωσε τελικά σήμερα την ενδιάμεση απόφαση του το Εκλογοδικείο , στη Λεμεσό, σε σχέση με το αίτημα των δικηγόρων του τέως Δημάρχου Λεμεσού για επιθεώρηση και παραχώρηση αντιγράφων, των εγγράφων που ήδη έχουν αποκαλυφθεί σε προηγούμενη ενδιάμεση απόφαση.

 

Η διαδικασία αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Μαΐου καθώς το δικαστήριο ανέφερε πως χρειάζεται επιπρόσθετο χρόνο για να εξετάσει συγκεκριμένα σημεία της αίτησης.

 

Την ίδια ώρα εκκρεμεί και το αίτημα των διαδίκων για να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες επί της εκλογικής αίτησης, ενώ υπενθυμίζεται πως, από τις 7 Μαΐου έχει... ...


Αναβλήθηκε η διαδικασία στο Εκλογοδικείο Λεμεσού


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2018

  • Click To Learn More

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click To Learn More
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος