Περί Κύπρου στο Eurogroup. Aναθεωρούν τις συστάσεις για φορολογικά μέτρα

Click For Larger Image & Read More
Περί Κύπρου στο Eurogroup. Aναθεωρούν τις...
 © ANT1 2018
Το Eurogroup αναθεώρησε τις συστάσεις προς την Κύπρο, για λήψη μέτρων, ακόμα και φορολογικών, προς ανακοπή της υπερβολικής ανάπτυξης της οικονομίας. 

Λόγω των ενστάσεων που προέβαλαν όχι μόνο η Κύπρος, αλλά και άλλες χώρες, το Eurogroup αναθεωρεί τη μεθοδολογία του. 

...


Περί Κύπρου στο Eurogroup. Aναθεωρούν τις συστάσεις για φορολογικά μέτρα


The contents of this article including any associated images are © ANT1 2018

  • Free Registration

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Free Registration
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος