Πράσινο φως άναψε η ΕΚΤ για νομοσχέδιο περί διαφάνειας

Click For Larger Image & Read More
Πράσινο φως άναψε η ΕΚΤ για νομοσχέδιο περί...
 © Φιλελεύθερος 2020
Λευκωσία:  Ανοίγει ο δρόμος για παροχή πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών σε όλους τους καταναλωτές, που θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά και θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα οφέλη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε γνώμη στις 15 Φεβρουαρίου μετά από αίτημα του υπουργείου Οικονομικών, που έλαβε στις 23 Ιανουαρίου 2017 αναφορικά με σχέδιο νόμου που αφορά τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών και την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών.

Το σχέδιο νόμου ορίζει την Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την... ...


Πράσινο φως άναψε η ΕΚΤ για νομοσχέδιο περί διαφάνειας


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click For Info

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For Info
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος