Μιλάμε με το αριστερό ημισφαίριο

Click For Larger Image & Read More
Μιλάμε με το αριστερό ημισφαίριο
 © simerini 2020

Επικοινωνούμε ανταλλάζοντας μηνύματα. Επικοινωνούμε λεκτικά ανταλλάζοντας γλωσσικά μηνύματα—ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη μη λεκτική επικοινωνία (χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, στάση του σώματος). Στον κύκλο της επικοινωνίας, κατανοούμε τα γλωσσικά μηνύματα του συνομιλητή μας και παράγουμε γλωσσικά μηνύματα, τα οποία κατανοεί με τη σειρά του ο συνομιλητής μας. Ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε φθογγογλώσσες ή νοηματικές γλώσσες, τα μηνύματα αυτά είναι ηχητικά κύματα που προσλαμβάνουμε με την ακοή ή αλληλουχίες χειρομορφών που προσλαμβάνουμε με την όραση. Επομένως, διακρίνουμε ένα κοινό... ...


Μιλάμε με το αριστερό ημισφαίριο


The contents of this article including any associated images are © simerini 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος