Άλλα λένε οι χρεώστες, άλλα η Τράπεζα

Click For Larger Image & Read More
Άλλα λένε οι χρεώστες, άλλα η Τράπεζα
 © simerini 2019

Καταγγελίες για προνόμια υπέρ του Συνεργατισμού, έκπληξη εκφράζει η ΣΚΤ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει λόγο για πιο αυστηρές διαδικασίες, που δημιουργούν αχρείαστες καθυστερήσεις στον διαχειριστικό έλεγχο

Καταγγελίες από δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις έναντι του Συνεργατισμού, αναφέρει ότι δέχεται ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) και ζητεί όπως σταματήσουν τα «προνόμια», κατά την έκφρασή του, τα οποία απολαμβάνει ο Συνεργατισμός.

Παράπονα κατά του Συνεργατισμού για εμπόδια στη διεξαγωγή του διαχειριστικού ελέγχου στη Συνεργατική Κεντρική... ...


Άλλα λένε οι χρεώστες, άλλα η Τράπεζα


The contents of this article including any associated images are © simerini 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος