Σε κίνδυνο δάνεια 4,1 δισ. ευρώ

Click For Larger Image & Read More
Σε κίνδυνο δάνεια 4,1 δισ. ευρώ
 © Politis 2022
Τα δάνεια με υποβαθμισμένη πιστωτική ποιότητα, γνωστά ως δάνεια «σταδίου 2», αυξήθηκαν από 2,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 σε 4,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021 ...


Σε κίνδυνο δάνεια 4,1 δισ. ευρώ


The contents of this article including any associated images are © Politis 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος