Έγκριση κανονισμών από Βουλή για μείωση ρύπανσης από τα ασφαλτικά εργοστάσια

Click For Larger Image & Read More
Έγκριση κανονισμών από Βουλή για μείωση...
 © Sigma 2021

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα κανονισμούς που επιτρέπουν στην Υπουργό Εργασίας να επιβάλει όρους λειτουργίας και άλλα διαχειριστικά μέτρα, στις εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, με στόχο να μειωθεί η ρύπανση που προκαλούν στην ατμόσφαιρα. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν με 30 ψήφους υπερ.

Μετά την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών από τη Βουλή και την έναρξη της ισχύος τους, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προβεί στην έκδοση σχετικού διατάγματος, ώστε οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος να ενταχθούν στις αδειοδοτούμενες... ...


Έγκριση κανονισμών από Βουλή για μείωση ρύπανσης από τα ασφαλτικά εργοστάσια


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος