Απειλή για νέα λατομική ζώνη

Click For Larger Image & Read More
Απειλή για νέα λατομική ζώνη
 © Φιλελεύθερος 2021
Με τα πιο δυσοίωνα μηνύματα για το παρόν και το μέλλον των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα», ανοίγει το 2021, σε σχέση με το αίτημα για παραχώρηση τουρκοκυπριακής γης για εξόρυξη ασβεστολιθικών υλικών που εκ των πραγμάτων προϋποθέτει τη  δημιουργία νέας λατομικής ζώνης  στην Ανδρολίκου. Η ζητούμενη έκταση υπερβαίνει κατά πέντε και πλέον φορές το επιτρεπόμενο εμβαδό σε τέτοιες περιοχές. Συγκεκριμένα, υπάρχει αίτηση για μίσθωση τουρκοκυπριακής γης, έκτασης 110.228 τετραγωνικών μέτρων, για σκοπούς εξόρυξης φυσικών ογκόλιθων ασβεστόλιθου. 

Οι... ...


Απειλή για νέα λατομική ζώνη


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος