Προβληματική η ποδηλατοκίνηση, απαιτείται ασφαλέστερο δίκτυο

Click For Larger Image & Read More
Προβληματική η ποδηλατοκίνηση, απαιτείται...
 © Φιλελεύθερος 2021
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ποδηλατικού δικτύου στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου και στην ευρύτερη περιαστική περιοχή, χαρακτηρίζεται ζήτημα ψηλής προτεραιότητας πλέον από τους αρμόδιους, μετά τη διαπίστωση ότι το ποδήλατο καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος στα ενδιαφέροντα πολιτών, αλλά παράλληλα και ότι οι υποδομές για την ποδηλατοκίνηση είναι ανύπαρκτες, θέτοντας σε κίνδυνο τους ποδηλατιστές.

Οι εν λόγω φορείς εκτιμούν ότι τόσο ο Δήμος Πάφου, όσο και η ευρύτερη περιοχή αποτελούν ένα πρόσφορο έδαφος για τη χρήση του ποδηλάτου και σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των μαζικών αστικών... ...


Προβληματική η ποδηλατοκίνηση, απαιτείται ασφαλέστερο δίκτυο


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος