Μαζική αποχώρηση εργαζομένων από την Alpha Bank

Click For Larger Image & Read More
Μαζική αποχώρηση εργαζομένων από την Alpha Bank
 © Haravgi 2020
Άσχημες είναι οι εξελίξεις για τους εργαζομένους στην Alpha Bank, όπου επίκειται άμεσα μείωση προσωπικού κατά 32%.  Συγκεκριμένα, από τους 679 εργαζόμενους, η Τράπεζα οδηγεί στην έξοδο 220 άτομα στο πλαίσιο σχεδίου μείωσης του κόστους. Η Τράπεζα έχει προτείνει Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο λήγει στις 9 Νοεμβρίου, ημερομηνία μέχρι την οποία όσοι επιθυμούν πρέπει […] ...


Μαζική αποχώρηση εργαζομένων από την Alpha Bank


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος