Αποζημίωση 70 εκ. καλεί την Τουρκία να πληρώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Κυρήνειας

Click For Larger Image & Read More
Αποζημίωση 70 εκ. καλεί την Τουρκία να πληρώσει...
 © RIK 2020
​Αποζημίωση πέραν των εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ, καλεί την Τουρκία να πληρώσει σε τέσσερις Κύπριους πολίτες, το Επαρχιακό Δικαστήριο Κερύνειας, το οποίο εδρεύει προσωρινά στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Τουρκία καλείται να πληρώσει χρηματικές αποζημιώσεις στην οικογένεια Σολέα, για την απώλεια χρήσης της περιουσίας τους έως και το έτος 2014. Η απόφαση κρίνεται ως βαρύνουσας σημασίας, καθότι προέρχεται από αρμόδιο Δικαστήριο - χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου μπορεί να προωθηθεί για εκτέλεση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της... ...


Αποζημίωση 70 εκ. καλεί την Τουρκία να πληρώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Κυρήνειας


The contents of this article including any associated images are © RIK 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος