Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου - Δείτε αναλυτικά

Για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016) και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4(2)(δ) που προνοεί για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, πιθανόν να προκύψει η πιο κάτω κατηγορία αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2020 και 2021, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες... ...


Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου - Δείτε αναλυτικά


The contents of this article including any associated images are © Newsbomb 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος