ΕΕ: Το 48% των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάχθηκαν 2 γλώσσες και πάνω το 2018

Click For Larger Image & Read More
ΕΕ: Το 48% των μαθητών στην ανώτερη...
 © RIK 2020
Στην ΕΕ, το 48% των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάχθηκαν 2 ή περισσότερες ξένες γλώσσες το 2018. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο από 80% στη Ρουμανία (98%), στη Φινλανδία (94%) και στο Λουξεμβούργο (82% ).

Στο άλλο άκρο της κατάταξης, στην Ελλάδα, μόνο το 1% των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάχθηκε περισσότερες από 2 γλώσσες το 2018. Στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό είναι 35%. Τα Αγγλικά είναι, μακράν, η πιο συχνή ξένη γλώσσα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ. Περισσότερο από το 87% των μαθητών διδάχθηκαν Αγγλικά στην ανώτερη... ...


ΕΕ: Το 48% των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάχθηκαν 2 γλώσσες και πάνω το 2018


The contents of this article including any associated images are © RIK 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος