Τεχνικός Συνεργείου HiltiΗ CTC Automotive Ltd , μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Τεχνικού Συνεργείου πλήρους απασχόλησης στο συνεργείο της Hilti στη Λεμεσό.

 

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Διενέργεια ελέγχων στα εργαλεία για εντοπισμό προβλημάτων.

Επιδιόρθωση και συντήρηση εργαλείων.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες.

Παράδοση εργαλείων στους πελάτες και ενημέρωση τους για τις εργασίες που διενεργήθηκαν, καθώς επίσης και το σχετικό κόστος.

Τιμολόγηση...


Vacancy automatically added to our system on Tuesday, June 21, 2022

Τεχνικός Συνεργείου Hilti


Contents of this article including associated images are © Cariesta 2022
Views & opinions expressed are those of the author and/or Cariesta .


  Popular Jobs Today

  • Freelance Luxury Brand Evaluator - Nicosia (Cyprus)

    Βιώνοντας την αίσθηση και τον ενθουσιασμό των high-end αγορών... αλλά με ανταμοιβή! Εξασφαλίστε επιπλέον εισόδημα, εισερχόμενοι σε έναν...

Job Tags:  texnikos, synergeioy, hilti,

 

  Latest Jobs Today

  • Freelance Luxury Brand Evaluator - Nicosia (Cyprus)

    Βιώνοντας την αίσθηση και τον ενθουσιασμό των high-end αγορών... αλλά με ανταμοιβή! Εξασφαλίστε επιπλέον εισόδημα, εισερχόμενοι σε έναν...

View more  

  Trending Cyprus Jobs

3 Days | Week | Month