ΑΗΚ: 4 Θέσεις ΕργασίαςΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας  Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. 1) Δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Ενεργειακού Ελεγκτή (Μηχανολογία) (Συνδυασμένη με τη θέση του Ενεργειακού Ελεγκτή (Μηχανολογία)), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689). 2) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Ενεργειακού Ελεγκτή (Ηλεκτρολογία) (Συνδυασμένη με τη ...

com - Jobs in Cyprus .


The contents of this job ad including any associated images are © Anergosjobs 2021

 
Add Live Cyprus News To Your Website

Trending Cyprus Vacancies

Job Tags:  8eseis, ergasias,

 

24hr News