Καθαρίστρια / Καθαριστής

Click For Larger Image & Read More
Καθαρίστρια / Καθαριστής
 © Cariesta 2021


 

Η εταιρεία Lion Global Property Management, μέλος του ομίλου IMPERIO, επιθυμεί να προσλάβει στο δυναμικό της άτομο για την καθαριότητα κτηρίων και διαμερισμάτων για μερική απασχόληση.

Το κατάλληλο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα κτηριών και διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση της εταιρείας.

Καθήκοντα και Υπευθυνότητές:

Το άτομο αυτό θα εκτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα ακολουθώντας τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας.

Καθαρισμός των κοινόχρηστών χώρων σε κάθε κτήριο με βάση τα πρότυπα της...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2021

 
Add Live Cyprus News To Your Website

Trending Cyprus Vacancies

Job Tags:  ka8aristria, ka8arisths,

 

24hr News