Κτηματολογικός Λειτουργός (4 Θέσεις)Περιγραφή Θέσης

Θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών κατά την διαδικασία της ανάκτησης ακινήτων.

Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών και υποθέσεων στα αρμόδια τμήματα του κτηματολογίου και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Διεξάγει επιτόπιες έρευνες στο κτηματολόγιο και άλλες υπηρεσίες.

Εκπροσωπεί οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης σε δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου

Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

Επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και Τρίτους.

Επίλυση εκκρεμοτήτων του τμήματος...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: kthmatologikos, leitoyrgos, 8eseis,

 

24hr News