Εξωτερικός Πωλητής/τρια



Ζητήται  εξωτερικός πωλητής/τρια  για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία εισαγωγών accesories - τουριστικών ειδών/suvenirs Joyas Trading Ltd, που εδρεύει στην Λάρνακα, με πελατολόγιο σε όλες τις πόλεις και τουριστικές περιοχές της Κύπρου, για προόθηση των προιόντων της.

Απαιτούμενα προσόντα :

Αποτελεσματικός/η στις πωλήσεις

Επικοινωνιακή ικανότητα

Ευχάριστη προσωπικότητα

Εμπειρεία 2-3 ετών στο χώρο των πωλήσεων. Επιπρόσθετο προσόν η εμπειρία στο σχετικό κλάδο

Καθήκοντα :  

Παρακολούθηση & υποστήρηξη πελατολογίου μέσω...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020
  • Click To Learn More

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: e3wterikos, pwlhths,

 

  • Click To Learn More
24hr News